Hopp til hovedinnhold

Primær navigasjon

Brosme tilhører torskefamilien, men skiller seg fra sine slektninger med sin sammenhengende ryggfinne. Den er en mager fisk med høyt proteininnhold. Med sin milde, hummeraktige smak egner den seg godt til for eksempel wok.

Biologi

Brosme er en fiskeart i torskefamilien. Den kjennes igjen på sin langstrakte kroppsform, skjeggtråden under haken, én sammenhengende ryggfinne, en grålig/brunlig rygg og en gråhvit underside. Finnene er brune og hvite på tuppen. Brosme er en bunnlevende art som foretrekker steinbunn på kontinentalsokkelen og skråningen fra 100 til 1000 m, men er vanligst fra 200–500 m i dype fjorder. De voksne lever på dype områder, mens ungfisk lever ganske grunt. Brosme ernærer seg på fisk, men også på sjøkreps, trollhummer og reker. De kan bli opptil 1,1 m og 15 kg, og kan trolig bli over 20 år gamle. Brosmen blir kjønnsmoden relativt sent, når den er i 8–10-årsalderen. Den gyter i perioden april–juni, og gyteområdene er utenfor kysten av Sør- og Midt-Norge, og sør og sørvest for Island og Færøyene.

Fiskeri

Brosme fiskes hele året i Nordsjøen, langs norskekysten og i Barentshavet. Den fiskes i hovedsak som bifangst med bunntrål, bunnline og bunngarn.

Bærekraft

I norsk sone er det ingen kvoteregulering av fisket etter brosme for norske fartøyer. For fartøyer fra andre land fastsettes det årlig kvoter i norsk sone. Brosme blir vurdert til å ha et godt beskatningsmønster uten rekrutteringssvikt. Den vide utbredelsen både i havet og langs kysten og i fjorder tilsier at sannsynligheten for utrydning av arten er meget liten.

Mattrygghet og kvalitetskontroll

Den norske sjømatindustrien er underlagt strenge krav for å sikre mattrygghet. Kontrollsystemet består av flere organer som sammen kontrollerer og følger med på at kravene blir oppfylt i alle ledd av produksjonskjeden. Organene som kontrollerer maten, er Mattilsynet, Nasjonalt institutt for ernæring- og sjømatforskning (NIFES), Fiskeridirektoratet og Nærings -og
fiskeridepartementet. Det er defi nert en kvalitetsstandard for norsk fersk brosme (NS 9442:2013) som skal sikre at kvalitetskravene blir oppfylt.

Næringsinnhold

Brosme er en mager fisk som er spesielt rik på:

  • Proteiner, som bygger og vedlikeholder alle cellene i kroppen.
  • Vitamin B12, som er viktig for at kroppen skal danne nye celler, blant annet røde blodceller, og som kan bidra til å forebygge anemi.
  • Selen, som er et viktig medvirkende stoff i et enzym som bekjemper skadelige kjemiske prosesser i kroppen.

Anvendelse/bruksområder

Brosme har et kritthvitt og fast fi skekjøtt med en mild smak av hummer og torsk. Den kan lett tilberedes i små stykker, som til woksteking. Kjøttet er saftig og fint, og i tillegg til stekte retter er den velegnet i ovnsbakte retter. Lettsaltet filet kan kokes eller brukes i ulike retter.

Anvendelse/bruksområder

Brosme har et kritthvitt og fast fi skekjøtt med en mild smak av hummer og torsk. Den kan
lett tilberedes i små stykker, som til woksteking. Kjøttet er saftig og fi nt, og i tillegg til stekte
retter er den velegnet i ovnsbakte retter. Lettsaltet fi let kan kokes eller brukes i ulike retter.

Du kan lese mer om brosme her:
http://www.imr.no/temasider/fisk/brosme/nb-no

Næringsinnhold i 100 g rå brosme

Energi: 281 kJ / 66 kcal

Næringsstoffer:
Protein: 16,1 g
Fett: 0,2 g
Mettede fettsyrer: 0 g
Trans-umettede fettsyrer: 0 g
Cis-enumettede fettsyrer: 0 g
Cis-flerumettede fettsyrer: 0,1 g
Omega-3 fettsyrer: 0,1 g
Kolesterol: 53 mg

Vitaminer:
Vitamin A: 2 μg
Vitamin B12: 1 μg
Vitamin D: 0 μg
Riboflavin: 0,15 mg
Folat: 2 μg

Mineraler:
Jern: 0,1 mg
Selen: 30 μg
Jod:

Du finner mer informasjon om
næringsinnhold på:
sjomatdata.nifes.no

Kilde:

http://www.matvaretabellen.no/

Område

Fra Irland til Island, i Skagerrak og Kattegat,
det vestlige Barentshavet, Nordvest-
Atlanteren, på kontinentalsokkelen og
i fjordene

Maksimal størrelse

Opptil 1,1 m og 15 kg

Navn på OECD-språk

Latin: Brosme brosme
Norsk: Brosme
Engelsk: Tusk, Cusk
Fransk: Brosme
Tysk: Lumb
Dansk: Brosme
Spansk: Brosmio
Finsk: Keila
Italiensk: Brosmio
Islandsk: Keila
Japansk: タスク
Nederlandsk: Lom
Portugisisk: Bolota
Polsk: Brosma
Svensk: Lubb
Russisk: менёк / морской налим
Kinesisk: 单鳍鳕
Arabisk: سمك البرسم