Hyse

Hyse (kolje)

Du kjenner hysa på den mørke flekken på siden. Hyse, eller kolje som den også kalles, har god bindeevne og er derfor perfekt til fiskekaker og fiskeboller.

Næringsinnhold i 100 g hyse (kolje), rå (spiselig del)

Enegiinnhold: 290 kJ eller 68 kcal

 

Næringsstoffer:

Protein: 16,6 g

Fett: 0,2 g

Mettede fettsyrer: 0 g

Transumettede fettsyrer: 0 g

Enumettede fettsyrer: 0 g

Flerumettede fettsyrer: 0,1 g

Kolesterol: 46 mg

 

Karbohdyrater, totalt: 0 g

Vitaminer:

Vitamin A: 2 µg

Vitamin D: 0,5 µg

Riboflavin: 0,11 mg

Folat: 9 µg

Vitamin B12: 2 µg

Mineraler:

Jern: 0,1 mg

Selen: 30 µg

Hyse finnes på 40 til 300 meters dyp langs hele kysten fra Stad og til vestsiden av Svalbard. Den trives best på flate områder med sand, leire eller grus. Den spiser små bunndyr, blekksprut og fisk. Ung hyse i Barentshavet er relativt stedbunden, mens større fisk foretar lange vandringer. Hysa blir kjønnsmoden i to- til femårsalderen, når den er mellom 40 til 60 cm lang. Den gyter mellom mars og juni og de viktigste gytefeltene er på bankene utenfor Nord-Norge. Yngelen driver med havstrømmene og søker seg mot bunnen når de er åtte til 11 centimeter lange. 

Fisket

Fiskeriet foregår hele året, men det er et spesielt flytlinefiske på kysten utenfor Øst-Finnmark om sommeren. De viktigste redskapene i hysefisket er snurrevad, trål, line og garn.

Næringsinnhold

Sjømat inneholder nesten alle de sentrale næringsstoffene som kroppen trenger. Hyse(kolje) er spesielt rik på:

  • Protein, som bygger og vedlikeholder alle kroppens celler.
  • Vitamin B12, som er viktig for at kroppen skal danne nye celler, blant annet røde blodceller. Vitamin B12 kan bidra til å forebygge anemi, blodmangel.
  • Selen, et viktig medvirkende stoff i et enzym som bekjemper skadelige kjemiske prosesser i kroppen. 

Mer næringsdata på www.nifes.no/sjomatdata