Hopp til hovedinnhold

Primær navigasjon

Hyse tilhører torskefamilien og har et delikat, magert kjøtt med god bindingsevne. Den blir ofte brukt i fiskemat og er en av den vanligste råvaren i den klassiske retten «fish and chips».

Biologi

Hyse er lett kjennelig med den svarte flekken under den fremste ryggfinnen, den svarte stripa langs kroppen og den lille skjeggtråden på haken. Hyse er en bunnfisk og finnes på dyp mellom 40 og 300 m. I Norge skiller man mellom to forskjellige hysebestander: nordøstarktisk hyse, som finnes nord for 62ºN, og hysebestanden i Nordsjøen og Skagerrak. Den
nordøstarktiske hysebestanden, som finnes langs hele kysten nord for Stad, i Barentshavet og på vestsiden av Svalbard, utgjør størsteparten av fiskeriene. En umoden hyse vokser Ca. 7–9 cm per år, men veksten varierer fra år til år og fra område til område. Hyse blir kjønnsmoden når den er 40–60 cm lang og 4–7 år gammel. Den kan bli opptil 20 år gammel.
Gyteperioden er mellom mars og juli, og hyse gyter spredt på dypt vann. Det viktigste gyteområdet er på vestsiden av Tromsøflaket. Andre viktige gyteområder i Nord-Norge er utenfor Røstbanken og Vesterålsbankene, men hyse gyter også langs eggakanten utenfor Møre og Romsdal. Hyse lever av ulike typer bunndyr. De yngre fiskene spiser plankton som befinner seg oppe i sjøen, mens de eldre og større fiskene spiser fiskeegg, reker og annen småfisk. Selv om hyse er en bunnfisk, kan den også befinne seg høyere oppe i vannmassene.

Fiskeri

Hyse fiskes gjennom hele året. Fangsten foregår i kystnære områder og på fiskebankene i nord i de østlige delene av den økonomiske sonen. Bunntrål, snurrevad, line og garn er de vanligste fangstredskapene.

Bærekraft

Hvert år gir norsk og internasjonal forskning grunnlag for råd om bærekraftig fangst i det nordøstlige Atlanterhavet. På grunnlag av rådene fra ICES forhandler Norge om kvotefordelingen med andre land som fisker på de samme bestandene. Når kvoten er fastsatt fordeler Nærings- og fi skeridepartementet norsk andel til norske fiskere. Det er myndighetene som gir konsesjon til deltagere i fiskeriene, og man fastsetter bestemmelser  om kvotefordeling og gjennomføring av fisket gjennom årlige forskrifter for hvert enkelt fiskeslag (reguleringsforskrifter). ICES har klassifi sert den nordøstarktiske hysebestanden til å ha en høy reproduksjonsevne og en bærekraftig beskatning. Bestanden i Nordsjøen og Skagerrak er ifølge ICES også i god forfatning og blir høstet bærekraftig. Hysefi sket nord for 62ºN har følgende sertifisering:

  • Marine Stewardship Council (MSC) – MSCs fiskerisertifi seringsprogram og miljømerke for sjømat sertifi serer og belønner bærekraftig fiske.
  • KRAV – KRAV-merket er Sveriges mest kjente miljømerke for mat, basert på organiskbasis med spesielt høye krav til dyrevelferd, helse, sosialt ansvar og miljøbelastning.

Mattrygghet/kvalitetskontroller

Den norske sjømatindustrien er underlagt strenge krav for å sikre mattrygghet. Systemet består av flere organer, som sammen kontrollerer at kravene blir oppfylt i alle ledd av produksjonskjeden. Organene som kontrollerer maten er Mattilsynet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Næringsinnhold

Hyse er en mager fisk som er rik på:

  • Proteiner, som bygger og vedlikeholder alle cellene i kroppen.
  • Vitamin B12, som er viktig for kroppens produksjon av nye celler, inkludert røde blodceller, og som kan bidra til å forhindre anemi.
  • Selen, som er et viktig medvirkende stoff i et enzym som bekjemper skadelige kjemiske prosesser i kroppen.
  • Jod, som regulerer kroppens stoffskifte, og er nødvendig for normal vekst og utvikling av nervesystemet.

Anvendelse/bruksområder

Hyse har en fast konsistens og hvit farge på kjøttet. Kjøttet er nokså grovt og kornete med en god bindingsevne som gjør at den egner seg godt i fiskemat som for eksempel fiskekaker. Hyse kan også stekes, røykes, tørkes og kokes.

Du kan lese mer om hyse her:

http://www.imr.no/filarkiv/2016/05/hyse_noa.pdf/nb-no

http://www.matvaretabellen.no/fi sk-og-skalldyr-g4/hyse-kolje-raa-04.110

Næringsinnhold per 100 g rå hyse (spiselig matvare)

Energi: 290 kJ / 68 kcal

Næringsstoffer:
Protein: 16,6 g
Fett: 0,2 g
Mettede fettsyrer: 0 g
Cis-enumettede fettsyrer: 0 g
Cis-flerumettede fettsyrer: 0,1 g
Omega-3: 0,1 g
Kolesterol: 46 mg

Vitaminer:
Vitamin A: 2 RAE
Vitamin D: 0,5 μg
Riboflavin: 0,11 mg
Vitamin B: 2 μg

Mineraler:
Jern: 0,1 mg
Selen: 30 μg
Jod: 320 μg

Du kan finne mer informasjon om
næringsinnhold på:
sjomatdata.nifes.no

Kilde:
http://www.matvaretabellen.no/

Område

Langs hele kysten nord for Stad, i
Barentshavet, på vestsiden av Svalbard
og i Nordsjøen/Skagerrak

Maksimal størrelse

Opptil 110 cm og 14 kg

Navn på OECD-språk

Latinsk: Melanogrammus aeglefi nus
Norsk: Hyse
Engelsk: Haddock
Fransk: Églefi n
Tysk: Schellfi sch
Dansk: Kuller
Spansk: Eglefi no
Finsk: Kolja
Gresk: Gádos sp
Italiensk: Asinello
Islandsk: Ýsa
Japansk: ハドック
Nederlandsk: Schelvis
Portugisisk: Arinca
Polsk: Plamiak
Svensk: Kolja
Russisk: пикша
Kinesisk: 黑线鳕
Arabisk: سمك الحدوق