Hopp til hovedinnhold

Primær navigasjon

Lyr tilhører torskefiskfamilien, men den ligner mest på en sei i utseende og oppbygning. Den tas i hovedsak som bifangst i annet fiske og lever på annen fisk og krepsdyr. I matlaging kan lyren stort sett benyttes på samme måte som torsk og hyse.

Biologi

Lyr er en fiskeart i torskefamilien, men mangler den typiske skjeggtråden under haken som mange andre torskearter har. Lyr ligner på sei, men skiller seg i utseende ved at den har et kraftig underbitt, en mørk sidelinje som buer nedover, mørk rygg, og gulaktige tegninger langs sidene. Lyr lever på bunnen og beveger seg i de frie vannmassene. Den foretrekker kystnære områder med steinete havbunn på 40–100 m dyp. Lyr er utbredt så langt sør som til Portugals vestkyst, rundt De britiske øyene, langs norskekysten og i Nordsjøen/Skagerrak. På våren eller tidlig på sommeren gyter lyren eggene sine i de frie vannmassene. Lyren gyter i Nordsjøen, Skagerrak og langs norskekysten. De 2–3 første årene lever yngelen nær kysten, og når de blir voksne vandrer de ut til åpent hav.

Fiskeri

Lyr fiskes hele året, men tas som bifangst under torske- og seifisket. Den fiskes i Nordsjøen, Skagerrak og langs norskekysten. Vanlige fangstredskaper er line, garn og trål.

Bærekraft

Det er ikke fastsatt noen nasjonale reguleringsforskrifter for fi ske etter lyr. Lyr reproduserer i norske farvann, men gyteområdene er dårlig kartlagt. I de senere årene har ca. 60% av de norske fangstene blitt tatt nord for 62ºN. I Nordsjøen er det begrensede data på denne arten. Man antar at lyr hadde et mye større utbredelsesområde da bestanden var på toppen. Nå er fangstratene små og sterkt varierende, men viser ingen klar trend.

Mattrygghet/kvalitetskontroller

Den norske sjømatindustrien er underlagt strenge krav for å sikre mattrygghet. Kontrollsystemet består av flere organer som sammen kontrollerer og følger med på at kravene blir oppfylt i alle ledd av produksjonskjeden. Organene som kontrollerer maten, er Mattilsynet, Nasjonalt institutt for ernæring- og sjømatforskning (NIFES), Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Næringsinnhold

Lyr er en mager fisk som er spesielt rik på:

  • Proteiner, som bygger og vedlikeholder alle cellene i kroppen.
  • Vitamin B12, som er viktig for at kroppen skal kunne produsere nye celler, inkludert røde blodceller, og som kan bidra til å forhindre anemi.
  • Selen, som er et viktig medvirkende stoff i et enzym som bekjemper skadelige kjemiske prosesser i kroppen.
  • Jod, som regulerer kroppens stoffskifte, og er nødvendig for normal vekst og utvikling av nervesystemet.

Anvendelse/bruksområder

Kjøttet til lyren er magert og forholdsvis tørt, og det egner seg svært godt til farse. Fisken kan i tillegg både kokes og stekes, og brukes i de samme rettene som torsk og hyse. Lyr kan med fordel marineres før den tilberedes.

Du kan lese mer om lyr her:

http://www.imr.no/temasider/fisk/lyr/nb-no

 

Næringsinnhold i 100 g lyr, rå (spiselig del)

Energi: 279 kJ / 66 kcal

 

Næringsstoffer:
Fett: 0,2 g
Kolesterol: 40 mg
Mettede fettsyrer: 0 g
Protein: 16 g
Trans-umettede fettsyrer: 0 g
Cis-enumettede fettsyrer: 0 g
Cis-flerumettede fettsyrer: 0,1 g

 

Vitaminer:
Vitamin A: 2 RAE
Vitamin B: 1 μg
Vitamin D: 2,2 μg
Riboflavin: 0,1 mg
Folat: 3 μg

 

Mineraler:
Jern: 0,1 mg
Selen: 30 μg
Jod: 143 μg

Du finner mer informasjon om
næringsinnhold på:


sjomatdata.nifes.no

Kilde:


http://www.matvaretabellen.no/

Område

Nordøst-Atlanteren, rundt De britiske øyene
og langs norskekysten

Maksimal størrelse

Opptil 130 cm og 10 kg

Alternative navn

Latin: Pollachius pollachius
Norsk: Lyr
Engelsk: Pollack
Fransk: Lieu jaune
Tysk: Pollack, Steinköhler
Dansk: Lubbe
Spansk: Abadejo
Finsk: Lyyraturska
Gresk: Bakaliaros
Italiensk: Merluzzo giallo
Islandsk: Lýr
Japansk: スケトウダラ
Nederlandsk: Pollak
Portugisisk: Julinana
Polsk: Rdzawiec
Svensk: Lyrtorsk
Russisk: Люр / поллак
Kinesisk: 狭鳕
Arabisk: البولوك / سمك البلوق